راه ابریشم | پیش نگاه

گالری راه ابریشم

گالری راه ابریشم

بلوار کشاورز | بین خیابان وصال و قدس | پلاک ۲۱۰ | تلفن : 88977148

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.silkroadgallery.com

بهمن

گالری راه ابریشم


سامویل آراندا، علی و رامیار ، مهدی منعم، صبا علیزاده، بابک کاظمی، سعید حاتمی

رد پا

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 18 بهمن 1392

پایان : 28 بهمن 1392

اسفند

گالری راه ابریشم


جلال سپهر، شادی قدیریان ،علیرضا فانی، گوهر دشتی،مهدی مقیم نژاد ،محمود کشفی پور

جابه جایی

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 2 اسفند 1392

پایان : 14 اسفند 1392