دید | پیش نگاه

گالری دید

گالری دید

ضلع شرقی خانه هنرمندان | خیابان عاصم ترابی | نبش کوچه اردلان | پلاک 24 | طبقه دوم | تلفن : 88814390 | فکس : 88814389

ساعات بازدید : افتتاحیه : 4 تا 9 | روزهای عادی: 10 تا 8 شب

دی

گالری دید


هنگام نو 2

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 19 آذر 1395

پایان : 7 دی 1395

گالری دید


هنگام نو 3

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 21 دی 1395

بهمن

گالری دید


حوا مارتا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 دی 1395

پایان : 5 بهمن 1395

اسفند

گالری دید


دو دقیقه به نیمه شب

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 29 بهمن 1395

پایان : 10 اسفند 1395

گالری دید


Spring

نمایشگاه گروهی پایان سال

گشایش : 13 اسفند 1395

پایان : 24 اسفند 1395