دید | پیش نگاه

گالری دید

گالری دید

ضلع شرقی خانه هنرمندان | خیابان عاصم ترابی | نبش کوچه اردلان | پلاک 24 | طبقه دوم | تلفن : 88814390 | فکس : 88814389

ساعات بازدید : افتتاحیه : 4 تا 9 | روزهای عادی: 10 تا 8 شب

آذر

گالری دید


هنگام نو 1

نمایشگاه گروهی نقاشی خط معاصر

گشایش : 28 آبان 1395

پایان : 9 آذر 1395

گالری دید


هنگام نو 2

نمایشگاه گروهی نقاشی خط معاصر

گشایش : 12 آذر 1395

پایان : 23 آذر 1395