گالری دنا | پیش نگاه

گالری دنا

گالری دنا

میدان فردوسی | خیابان سپهبد قرنی | بعد از چهارراه طالقانی | کوچه سوسن | پلاک4 | تلفن : 88931744

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.denagallery.com

تیرماه

گالری دنا


نگین احتسابیان

مدوسا و آدمک های سنگی

نمایشگاه انفرادی تصویر سازی

گشایش : 25تیر1395

پایان : 30تیر1395

مردادماه

گالری دنا

گرد آورنده: شاهین محمدی


با آثاری از: احسان برآبادی، ستاره بهبهانی، صنم قربان زاده، نگار فدایی، امید معصومی

هرگز زنی را به این نام نمی شناختم

نمایشگاه گروهی نقاشی و چیدمان

گشایش : 1 مرداد 1395

پایان : 11مرداد 1395

گالری دنا

گردآورنده: الهام زارع نژاد


با آثاری از: احسان برآبادی فرشید پارسی کیا، حمید جانی پور صادق هدایت، مژده دانش پژوه کامبیز درمبخش، امیرمهدی ژوله عمران صلاحی، افشین شاهرودی میلاد عیدیان، پرویز شاپور بامداد موجانی

لبخند ژوکوند به استندآپ هنری های ۱ پلاک 4

نمایشگاه گروهی چند رسانه ای

گشایش : 22 مرداد 1395

پایان : 1 شهریور 1395

شهریورماه

گالری دنا

گردآورنده: سید مرتضی افراشی


با آثاری از: افشین باقری، زهرا پرکاه، شادی داوری، پیمان رحیمی زاده، آناهیتا شمس، سیده طوبا صلواتیان، نجوا عرفانی، کاوه کاووسی، نزار موسوی نیا

بازتاب

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 شهریور 1399

پایان : 12 شهریور 1399

گالری دنا


شاهین نوروزی تقدیم به هنرمند عزیز: وحید جعفرنژاد پروفسور رنالد دپه پروفسور یوهانس کرتس حسن زنجیرانی فراهانی حمید صادق زاده، موریس دپه

چیدمان دیداری و شنیداری

قسمتی از بازی
نمایشگاه گروهی

گشایش : 16 شهریور 1399

پایان :