گالری دنا | پیش نگاه

گالری دنا

گالری دنا

میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی بالاتر از طالقانی کوجه سوسن پلاک 4 واحد 2 | تلفن : 88931744

ساعات بازدید : 16 تا 20

www.denagallery.com

آبان ماه

گالری دنا


سینا یعقوبی

سطح ساده چیست؟

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 16 آبان 1399

پایان : 30 آبان 1399