گالری دنا | پیش نگاه

گالری دنا

گالری دنا

خیابان کریم خان، ابتدای خیابان ویلای شمالی، کوچه زبرجد، پلاک 10 | تلفن : 86037840

ساعات بازدید : 15 تا 19 / افتتاحیه ها: 17 تا 20

دی ماه

گالری دنا

کیوریتور: سروش میلان یزاده


کارگردانان: آرش رئیسیان و هانا کامکار

مستندی از مستند “چاووش از درآمد تا فرود”

نمایشگاه انفرادی پژوهشی

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 16 دی 1398

بهمن ماه

گالری دنا

کیوریتور : فرشید پارسی کیا


کورش ادیم

اتفاق انتخابی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 14 بهمن 1398

گالری دنا


نوید میرزایی

اوهام زمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 بهمن 1398

پایان : 23 بهمن 98

گالری دنا


ناهید برادران

نهفتگی ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1398

پایان : 30 بهمن 1398