رویداد های پاییز گالری دنا 1398 | پیش نگاه

گالری دنا

گالری دنا

میدان فردوسی | خیابان سپهبد قرنی | بعد از چهارراه طالقانی | کوچه سوسن | پلاک 4 | تلفن : 88931744

ساعات بازدید : 16 تا 20

www.denagallery.com

مهر

گالری دنا

کیوریتور: فرشید پارسی کیا


ساسان مویدی

وداع

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 15 مهر 1398