رویداد های بهار گالری دنا 1398 | پیش نگاه

گالری دنا

گالری دنا

میدان فردوسی | خیابان سپهبد قرنی | بعد از چهارراه طالقانی | کوچه سوسن | پلاک4 | تلفن : 88931744

ساعات بازدید : 16 تا 20

www.denagallery.com

فروردین

گالری دنا

کیوریتور: سارا افضلی


نگین احتسابیان، سارا افضلی، هاله پارسا زادگان، جمال رحمتی، هادی رحمتی، افسانه صانعی، نوروز عباسی و علی کیانی

مرغ سحر

نمایشگاه گروهی تصویرسازی

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 28 فروردین 1398

گالری دنا


حسنا شهرامی پور

زمان بین پرانتز

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 30 فروردین 1398

پایان : 9 اردیبهشت 1398

اردیبهشت

گالری دنا

کیوریتور: فرشید پارسی کیا


یوریک کریم مسیحی

سنگ و نمک

کارگران در عکس های یوریک کریم مسیحی
نمایشگاه انفرادی عکس
به مناسبت روز جهانی کارگر

گشایش : 11 اردیبهشت 1398

پایان : 20 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری دنا

کیوریتور: روشن نوروزی


حبیب فرشباف

از کرانه های ارس

عکس های حبیب فرشباف از روستاهای آذربایجان در دهه 40
نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 3 تیر 1398