دنا | پیش نگاه

گالری دنا

گالری دنا

میدان فردوسی | خیابان سپهبد قرنی | بعد از چهارراه طالقانی | کوچه سوسن | پلاک4 | تلفن : 88931744

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.denagallery.com

مهر

گالری دنا


لیلا علیخانی

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 12 مهر 1395

گالری دنا


رفیعه هزاره

تلخابه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 مهر 1395

پایان : 28 مهر 1395

گالری دنا


آزاد احمدی

جامی ست که...

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 10 آبان 1395

آبان

گالری دنا


صبا صالحی

جنگ هراسی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آبان 1395

پایان : 24 آبان 1395

گالری دنا


خسرو مهدوی مزده

منطق الطیر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 آبان 1395

پایان : 9 آذر 1395

آذر

گالری دنا

گرداننده :حسن اشرف اسلامی


هنرمندان کودکان و نوجوانان

آرزوی من

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 15 آذر 1395

گالری دنا


زهرا خرمی

سندروم آ کواریومی

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 19 آذر 1395

پایان : 29 آذر 1395