گالری دستان +2 | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک 8، طبقه 2 | تلفن : 26309645

ساعات بازدید : ۱۱ تا 19 / افتتاحیه: 16 تا 20

روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی info@dastangallery.com | http://dastan.gallery

دی ماه

گالری دستان +۲


محمد پیریایی

پلکان اودسا

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 27 دی 1398

بهمن ماه

گالری دستان +۲


ناصر بخشی

جزر و مد

به کوشش تکین آغداشلو
نمایشگاه انفرادی

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 25 بهمن 1398

اسفند ماه

گالری دستان +۲


برادران قاسمی

ماهی بزرگ

گشایش : 2 اسفند 1398

پایان : 23 اسفند 1398