دستان +۲ | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته | پلاک 82 | طبقه 2 | تلفن : 26202419

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 4 تا 8 روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastangallery.com

مهر

گالری دستان +۲


میناغازیانی

باغ گوشه ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 شهریور 1395

پایان : 4 مهر 1395

گالری دستان +۲


به روز رسانی

نمایشگاه گروهی

گشایش : 9 مهر 1395

پایان : 25 مهر 1395

آبان

گالری دستان +۲


حبیب فرج آبادی

چه سیاه

نمایشگاه انفرادی طراحی، نقاشی و مجسمه

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 16 آبان 1395

گالری دستان +۲

به پیشنهاد آیدین خانکشی پور


ابوالفضل معصومی، علی بهشتی، امیر محمودیان، آتنافریدونی، عطیه میر غضنفر، باران احمدی راد، ابراهیم رهنما منش، فرزاد شکاری، فاطمه افشاری، گیتا داوری، حامد نورایی، هانیه فرهادی نیک، هدیه خانعلی، کژال فخری، کلثوم صالحی، لیلا سیدزاده، مرجان ترابی، مریم رضوی، مهرداد کریمی، میرمحمد فتاحی، مژگان حبیبی، نفیسه صدیقی، پگاه رجامند، سارا توانا،خاطره خرم خواه،زری محتشم

بی تاب

نمایشگاه گروهی

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 7 آبان 1395

آذر

گالری دستان +۲


میمی امینی

یازده (11)

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 21 آبان 1395

پایان : 12 آذر 1395

گالری دستان +۲


اردشیر محصص

اردشیر محصص اردشیر و هوای طوفانی (آرشیو ۲)

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 19 آذر 1395

پایان : 12 دی 1395