رویداد های تابستان گالری دستان +۲ 1398 | پیش نگاه

دستان +۲

دستان +۲

خیابان فرشته (فیاضی) | خیابان بیدار | پلاک ۸ | طبقه 2 | تلفن : ۲۶۳۰۹۶۴۵

ساعات بازدید : 11 تا 19 | افتتاحیه: 16 تا 20

روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.Dastan.gallery

تیر

دستان +۲


سپهر ایمان پور، محمدحسین خاتمی فر، مرضیه خوش ترکیب، شایان شهابی، محدثه طاهری، امیرحسین اکبری علویجه، فریبرز قلم، امیر سینا مظفری تبار، فاطمه موحد نژاد و محمدعلی نیکورای

رصد

نمایش گروهی
«این پروژه به پیشنهاد دستان و همکاری آرشیو دوسالانه‌ی دامون‌فر به عنوان معرفی کننده‌ی هنرمندان جوان، و رخداد جست‌و‌جو برگزار شده است.»

گشایش : 31 خرداد 1398

پایان : 21 تیر 1398

دستان +۲


سینا چوپانی

معصیت (گناه)

نمایشگاه انفرادی چاپ و چیدمان

گشایش : 28 تیر 1398

پایان : 18 مرداد 1398

شهریور

دستان +۲


الیکا هدایت

نان و سیرک

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 25 مرداد 1398

پایان : 22 شهریور 1398