گالری دستان +۲ | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته (فیاضی) | خیابان بیدار | پلاک ۸ | طبقه 2 | تلفن : ۲۶۳۰۹۶۴۵

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 16 تا 20 روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی Dastan.gallery

اردیبهشت

گالری دستان +۲


فریدون آو

مشق شب های طولانی زمستانی

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 17 فروردین 1397

پایان : 14 اردیبهشت 1397

خرداد

گالری دستان +۲


مقداد لرپور

دريابار

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 21 اردیبهشت 1397

پایان : 11 خرداد 1397