دستان +۲ | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته | پلاک 82 | طبقه 2 | تلفن : 26202419

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 4 تا 8 روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastangallery.com

دی

گالری دستان +۲


منیر شاهرودی فرمانفرماییان، پویا آریا نپور، نازگل انصاری نیا، سهند حسامیان، محمدرضا یزدی

هندسه

نمایشگاه گروهی

گشایش : 17 دی 1395

پایان : 3 بهمن 1395

بهمن

گالری دستان +۲


مهران مهاجر

بین و لا بین

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 24 بهمن 1395

اسفند

گالری دستان +۲


بابک اطمینانی

گستره های ارگانیک

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 اسفند 1395

پایان : 25 اسفند 1395