گالری دارگون | پیش نگاه

گالری دارگون

گالری دارگون

شریعتی | پایین تر از حسینیه ارشاد | خیابان کوشا | کوچه بدیعی | بن بست بشردوست | پلاک ۱۴ | تلفن : 22903649

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

گالری دارگون


شادی اجباری، هيدا اسحاقى ملیحه اکبری، سپیده تقوایی هادی حیدری، شیوا خدیویان هما شعبانی، آتنا شمس، امیر حسین عالی، سارا علی نقيان محمد رضا فراهانی، ستاره گلستانی نیا، المیرا لکی، سوده محمد علی، محبوبه مصلحی پرستو ملکی، طاهره مولایی نگار نقوی، مليحه نوروزى، رضا يساولى، سمانه يوسفى

پرسه

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 11 اردیبهشت 1397

گالری دارگون


رویا نجف زاده

شورانگیز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 19 اردیبهشت 1397

خرداد

گالری دارگون


در تهران برای لافت

نمایشگاه مولتی مدیا

حاصل کار جمعی گروه رویدادهای گردون

گشایش : 25 خرداد 1397

پایان : 30 خرداد 1397