گالری دارگون | پیش نگاه

گالری دارگون

گالری دارگون

شریعتی | پایین تر از حسینیه ارشاد | خیابان کوشا | کوچه بدیعی | بن بست بشردوست | پلاک ۱۴ | تلفن : 22903649

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

تیر

گالری دارگون


آن سوی دیوار نمایشگاه جمعی چاپ دستی

به مناسبت دومین بزرگداشت عباس کیارستمی در گالری دارگون

دبیرنمایشگاه: احمد وکیلی
هیئت انتخاب: فرشته متقی
المیرا میرمیران
شهروز صدر فرزانه

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 14 تیر 1397

گالری دارگون

با یاد استاد محمد ابراهیم جعفری پرواز بال میخواهد، نقاشی خیال


فرزانه اسماعیل زاده، حدیث رضایی، مریم سیدی، پرستو ضرابیه، مونا کیانسا، کمند نیکدل، کیمیا یغمایی

هنرجویان آموزشگاه هنرهای تجسمی حجم سبز | سارا جعفری

نمایشگاه گروهی فتو کلاژ | فتومونتاژ

گشایش : 22 تیر 1397

پایان : 29 تیر 1397