گالری خط سفید | پیش نگاه

گالری خط سفید

گالری خط سفید

خیابان ولیعصر | کوچه پروین | پلاک 22 | تلفن : 22045245 | فکس: 26290313

ساعات بازدید : 4 تا 8:30

گالری سه شنبه ها تعطیل است. www.whitelinegallery.com

خرداد

گالری خط سفید


همن بروجنی، آرمان یعقوب پور اردشیر بروجنی، سید علی سیدانی نسیم بروجنی

از پاریس تا نیشابور

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 8 خرداد 1397