خط سفید | پیش نگاه

گالری خط سفید

گالری خط سفید

خیابان ولیعصر | روبروی جام جم | کوچه پروین | پلاک 22 | تلفن : 22045245

ساعات بازدید : 4 تا 8:30

گالری سه شنبه ها تعطیل است | www.whitelinegallery.com

آذر

گالری خط سفید


علی آذرگین ، سالار احمدیان ، احمد اسفندیاری، یعقوب امدادیان ، ناصر اویسی، فرامرز پیل آرام ، مهدی حسینی ، ژازه تباتبایی، صداقت جباري ، جعفر روحبخش، قاسم حاجی زاده ، عبدالرضا دریابیگی، محمود زنگنه ، محمود سبزی، منوچهر صفرزاده، علی اکبر صنعتی ، علی اکبر صادقی ، کوروش شیشه گران ، محسن وزیری مقدم ، منصور قندریز ، سیاوش کسراییان ، پری یوش گنجی ، فرشید ملکی ، اردشیر محصص ، منوچهر نیازی ، محمد علی شیوایی "کاکو "

نگاهی دیگر

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 22 آذر 1395