رویداد های تابستان گالری خط سفید 1397 | پیش نگاه

گالری خط سفید

گالری خط سفید

خیابان ولیعصر | کوچه پروین | پلاک 22 | تلفن : 22045245 | فکس: 26290313

ساعات بازدید : 4 تا 8:30

گالری سه شنبه ها تعطیل است | www.whitelinegallery.com

تیر

گالری خط سفید


آزاده تیموریان

من

نمایشگاه انفرادی
نقاشی دیجیتال

گشایش : 25 خرداد 1397

پایان : 4 تیر 1397

گالری خط سفید


نمایشگاه گروهی
نقاشی ، عکس و حجم

گشایش : 8 تیر 1397

پایان : 18 تیر 1397

گالری خط سفید


علیرضا مسعودی

جنس برتر

نمایشگاه انفرادی
نقاشی

گشایش : 22 تیر 1397

پایان : 1 مرداد 1397

مرداد

گالری خط سفید


آلاله امینی حاجباشی

اینسوی دیوار

نمایشگاه انفرادی
نقاشی

گشایش : 5 مرداد 1397

پایان : 15 مرداد 1397

شهریور

گالری خط سفید


الهه خان محمدی، آیدا رجبی، نیوشا نیکفال آذر، هاله اردلان، مژده ربیعی، نوا ثابت ایمانی، ژیلا عبادی، سمیرا پیشنماز، نرگس امانی، فائزه اسدی طاری، فواد بنکدار طهرانی، غنچه ستوده

12 نگاه

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 2 شهریور 1397

پایان : 12 شهریور 1397