خاک | پیش نگاه

گالری خاک

گالری خاک

شریعتی |دوراهی قلهک | خیابان بصیری | کوچه ژیلا | پلاک 1 | تلفن : 22605465

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.khakgallery.com

دی

گالری خاک


شهلا حسینی

ظاهر پنهان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 دی 1392

پایان : 30 دی 1392

اسفند

گالری خاک


مهران علمی نیا

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1392

پایان : 12 اسفند 1392