حنا | پیش نگاه

گالری حنا

گالری حنا

خیابان دولت | بلوار کاوه | کوچه اخلاقی شرقی | جهانتاب | کوچه بیگلرپور شرقی| شماره 1 | تلفن : 22587879

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنجشنبه ها تعطیل است | www.hennaartgallery.com

دی

گالری حنا


شهره بیاتی پور ، سمانه پور رمضان

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 6 دی 1392

پایان : 20 دی 1392

بهمن

گالری حنا


نمایشگاه گروهی سالانه نقاشی حنا

گشایش : 4 بهمن 1392

پایان : 14 بهمن 1392

اسفند

گالری حنا


نازیلا مین باشی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 2 اسفند 1392

پایان : 16 اسفند 1392