جرجانی | پیش نگاه

گالری جرجانی

گالری جرجانی

خیابان ولیعصر | بالاتر از پارک وی | کوچه خیام | پلاک ۴| زنگ ۱ | تلفن : 22668740

ساعات بازدید : 4:30 تا 8:30

گالری شنبه ها تعطیل است | www.jorjanigallery.com

دی

گالری جرجانی


ولی اله جرجانی

سنگ؟!

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 آذر 1392

پایان : 9 دی 1392

گالری جرجانی


میترا اسدی،سیمین جلیلیان، نازگل شوکت فدائی ،زهرا نوری زنوز

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 13 دی 1392

پایان : 23 دی 1392

گالری جرجانی


وحید امینی،سورنا زمانی، آتوسا جان نثاری، آناهیتا شهبازی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 27 دی 1392

پایان : 7 بهمن 1392

بهمن

گالری جرجانی

گرداننده : ماهور توسی


حمیدرضا اندرز ، سینا اوچی، مهدی چیتساز ، سوسن هاشمیان

عقب بایست

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 11 بهمن 1392

پایان : 21 بهمن 1392

گالری جرجانی


فرناز جهان بین

دوحرف

نمایشگاه انفرادی نقاشی خط

گشایش : 25 بهمن 1392

پایان : 5 اسفند 1392

اسفند

گالری جرجانی


بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 9 اسفند 1392

پایان : 19 اسفند 1392