گالری جرجانی | پیش نگاه

گالری جرجانی

گالری جرجانی

خیابان ولیعصر | بالاتر از پارک وی | کوچه خیام | پلاک ۴| زنگ ۱ | تلفن : ۲۲۶۶۸۷۴۰

ساعات بازدید : 4:30 تا 8:30

گالری شنبه ها تعطیل است.

تیر ماه

گالری جرجانی


مریم عیوضی

هویت

نمایشگاه گروهی

گشایش : 25 تیر 1395

پایان : 11 مرداد 1395

مرداد ماه

گالری جرجانی


طلا درنگی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 15 مرداد 1395

پایان : 25 مرداد 1395

گالری جرجانی


امیرحسین اسماعیلی

بالاخره یک روز قشنگ حرف میزنیم - 1

نمایشگاه گروهی

گشایش : 29 مرداد 1395

پایان : 8 شهریور 1395

شهریور ماه

گالری جرجانی


بهاره سیدین

واندرلند

نمایشگاه انفرادی تصویرسازی

گشایش : 19 شهریور 1395

پایان : 29 شهریور 1395