جرجانی | پیش نگاه

گالری جرجانی

گالری جرجانی

خیابان ولیعصر | بالاتر از پارک وی | کوچه خیام | پلاک ۴| زنگ ۱ | تلفن : 22668740

ساعات بازدید : 4:30 تا 8:30

گالری شنبه ها تعطیل است | www.jorjanigallery.com

دی

گالری جرجانی


سارا علیرضایی، سلما بیگدلی، بهاره خرسند ، یاسمن عباسی

رزولوشن

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 20 دی 1395

گالری جرجانی


ترانه خدایی

1365.95.1405

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 24 دی 1395

پایان : 4 بهمن 1395

بهمن

گالری جرجانی


فرناز جهان بین

پیدا کن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 بهمن 1395

پایان : 2 اسفند 1395