جرجانی | پیش نگاه

گالری جرجانی

گالری جرجانی

خیابان ولیعصر | بالاتر از پارک وی | کوچه خیام | پلاک ۴| زنگ ۱ | تلفن : 22668740

ساعات بازدید : 4:30 تا 8:30

گالری شنبه ها تعطیل است | www.jorjanigallery.com

مهر

گالری جرجانی


هدی درودیان،نازگل شوکت فدایی، زهرا یزدانی نیا، مهتاب مزین

پاز

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 12 مهر 1395

گالری جرجانی


رضا علمداری

خودِ او

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 16 مهر 1395

پایان : 26 مهر 1395

گالری جرجانی


حمید وفایی ملامحمود

تن های شهر من

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 10 آبان 1395

آبان

گالری جرجانی


نگار قیامت

بیگانگان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آبان 1395

پایان : 24 آبان 1395

گالری جرجانی


راشین تیموری

بنگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 آبان 1395

پایان : 8 آذر 1395

آذر

گالری جرجانی


مانوش نبوی

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 12 آذر 1395

پایان : 22 آذر 1395