گالری تم | پیش نگاه

گالری تم

گالری تم

خیابان کریم خان، ابتدای خیابان ویلای شمالی، کوچه زبرجد، پلاک 10 | تلفن : 86037840

ساعات بازدید : 15 تا 19 / افتتاحیه ها: 17 تا 20

دی ماه

گالری تم


المیرا موید

رقص رهایی رنگ ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 دی 1398

پایان : 18 دی 1398

گالری تم


سودابه شایگان

تمدید نمایشگاه گیرنده ضعیف

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 21 دی 1398

پایان : 25 دی 1398

گالری تم


الِناز کاظم تاش

وابی سابی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 دی 1398

پایان : 2 بهمن 1398

بهمن ماه

گالری تم


مسعود نیکو

کودکی بدون مرز

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 8 بهمن 1398

گالری تم

کیوریتور: جاوید نیک پور


سروناز رفیعی پور

اسماء

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 18 بهمن 1398

پایان : 23 بهمن 1398

گالری تم

کیوریتور: داریوش کیانی


جمعی از دانش آموختگان آکادمی هنرهای معاصر

پل معلق

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 25 بهمن 1398

پایان : 30 بهمن 1398