رویداد های پاییز گالری تم 1398 | پیش نگاه

گالری تم

گالری تم

خیابان کریم خان | ابتدای خیابان ویلای شمالی | کوچه زبرجد | پلاک 10 | تلفن : 86037840

ساعات بازدید : 15 تا 19 | افتتاحیه : 17 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است.

آبان

گالری تم


مهرداد فتحی

زخم های بی التیام

نمایشگاه انفرادی عکس ۔ چیدمان

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 16 آبان 1398

گالری تم


سودابه شایگان

گیرنده ضعیف

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 30 آبان 1398

آذر

گالری تم


بهاره شورگشتی

سیری در تنهایی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 13 آذر 1398

گالری تم


راهله برخورداری

معبد آینه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 27 آذر 1398