رویداد های تابستان گالری تم 1398 | پیش نگاه

گالری تم

گالری تم

خیابان کریم خان | ابتدای خیابان ویلای شمالی | کوچه زبرجد | پلاک 10 | تلفن : 86037840

ساعات بازدید : 16 تا 20 | افتتاحیه : 17 تا 20

گالری همه روزه باز است.

تیر

گالری تم


امیرحسین موتمنی

گزارش رنگ، پژوهشی در چهار دهه سینمای ایران

نمایشگاه انفرادی هنر دیجیتال

گشایش : 14 تیر 1398

پایان : 20 تیر 1398

مرداد

گالری تم


نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشایش : 4 مرداد 1398

پایان : 14 مرداد 1398

شهریور

گالری تم

کیوریتور: ژاله اخلاقی


متین رفیعی فر

نگاه اول

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 شهریور 1398

پایان : 14 شهریور 1398

گالری تم


داریوش خطیر، بابک بهاری، اکبراسعدی، ایمان دیناروند، مهدیار پیرزاده، ریحانه دریانی، آرزو منظوری، امیربهادر حسن زاده، الهام شویکلو، آزاده حیدری، مهتاب خطیر، بهار غفاری و فرشته محرمی

سفر رنگین کمان

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 4 مهر 1398