بهنام دهش پور | پیش نگاه

گالری بهنام دهش پور

گالری بهنام دهش پور

خیابان شهید لواسانی( فرمانیه غربی) | روبروی مدرسه بوعلی | کوچه شهید جباریان (فروردین سابق) | کوچه مسجدی | کوچه مرمری | پلاک 13 | تلفن : 22208797 | فکس : 22208797

ساعات بازدید : شنبه تا جمعه: 10 تا 7

www.behnamcharity.org.ir

اسفند

گالری بهنام دهش پور


محمد هادی فدوی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 اسفند 1395

پایان : 19 اسفند 1395

گالری بهنام دهش پور

گرداننده :مازيار مِهين


سارا ابرى ، ميترا ارباب سلجوقی، درسا اسدى، سپهر بختيارى، فرناز ربيعى جاه، اميرحسين ردايى، مجتبا رمزى، ياسمين سينايى، رنه صاحب، كامبيز صبرى، نسترن صفايى، قدرت الله عاقلى، محسن غلامى، مهسا كريم زاده، اميل لازار، بهداد لاهوتى، محمد مروستى

نمايش گروهى مجسمه با عنوان تخم شترمرغ
گالرى بهنام دهش پور با همكارى گالرى آران

گشایش : 20 اسفند 1395

پایان : 20 اسفند 1395