گالری ای جی | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان کریمخان | خیابان عضدی جنوبی | پلاک ۴۳ | تلفن : 26851748

ساعات بازدید : ۱۲ تا 8

ساعات اجرای پرفورمنس ها: 6 تا 7:30 عصر www.aggalerie.com

خرداد

گالری ای جی

کلوپ ٢٩


پروژه هنری

کلی لایکن، دریا آکای، وداد فامورزاده، سهرا ب کاشانی، ناتالی پرشویتس و رضا حائری

کیوریتور: الهام پوریامهر

گشایش : 3 خرداد 1397

پایان : 3 تیر 1397