ای جی | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان ولیعصر | بالاتر از چهارراه پارک وی | خیابان پسیان | شماره ۳ | تلفن : 26851748

ساعات بازدید : 12 تا 8 | پنج شنبه و جمعه : 4 تا 8

www.aggalerie.com

دی

گالری ای جی


بهزاد جایز

عمامه داران: زندگی طلبه های جوان

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 11 دی 1395

پایان : 6 بهمن 1395

بهمن

گالری ای جی


مهدیار جمشیدی

پروژه هنری " من اینجا هستم"

گشایش : 16 بهمن 1395

پایان : 11 اسفند 1395

اسفند

گالری ای جی


محمود بخشی موخر، بهزاد جایز، مهدیار جمشیدی ، شهرزاد چنگلوایی، آرش حنایی ، خسرو حسن زاده، محمد حسن زاده ، علی زنجانی ، پرنیان فردوسی، محبوبه کرملی، عباس کوثری، علی مبصر، احمد مرادی، مهرداد نراقی و پیمان هوشمندزاده

تصویر کوچک، آینه ی بزرگ : 1395

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 20 اسفند 1395

پایان : 18 فروردین 1396