گالری ایوان | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الـهیـه | خـیـابـان مـهـدیــه | خـیابان جـبهه | کـوچه لـسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : ۲۲۶۰۷۱۲۶

ساعات بازدید : 16 تا 20

گـالری ‌شـنبه هـا تعطیل است www.e1art.gallery

تیرماه

گالری ایوان


امیتیس سلطانی عباسیون

پرده ی پندار

نمایشگاه گروهی نقاشی، طراحی
لباس، عکاسی

گشایش : 5 تیر 1395

پایان : 24 شهریور 1395

گالری ایوان


نقاشی: بچه های کار طراحی لباس: محمدامین پوراسکندریان عکس: رهام شامخ

بازار آرزوهای کودکان کار

نمایشگاه عکس

گشایش : 25 تیر 1395

پایان : 1 مرداد 1395