رویداد های پاییز گالری ایوان 1397 | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الـهیـه | خـیـابـان مـهـدیــه | خـیابان جـبهه | کـوچه لـسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : ۲۲۶۰۷۱۲۶ | فکس: ۲۲۶۱۲۱۴۴

ساعات بازدید : 16 تا 20

گـالری ‌شـنبه هـا تعطیل است | www.e1art.gallery.com

آبان

گالری ایوان


ایران روستا هم دارد

نمایشگاه گروهی عکس و چیدمان

گشایش : ۴ آبان 1397

پایان : ۱۱ آبان 1397

آذر

گالری ایوان


فربد مجلل مهر

امتداد

نمایشگاه انفرادی

گشایش : ۱۶ آذر 1397

پایان : 26 آذر 1397