رویداد های تابستان گالری ایوان 1398 | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الهیه | خیابان مهدیه | خیابان جبهه | کوچه لسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : ۲۲۶۰۷۱۲۶ | فکس: ۲۲۶۱۲۱۴۴

ساعات بازدید : 17 تا 21

گالری ‌شنبه ها تعطیل است | www.e1art.gallery

تیر

گالری ایوان


سومین سالانه بزرگداشت عباس کیارستمی

سفر به صبح

نمایشگاه گروهی عکس،چیدمان و ویدیو آرت به همراه نمایش فیلم

گشایش : 31 خرداد 1398

پایان : 14 تیر 1398