رویداد های تابستان گالری ایوان 1397 | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الهیه | خیابان مهدیه | خیابان جبهه | کوچه لسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : 22612142 | فکس: ۲۲۶۱۲۱۴۴

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه :4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است| www.e1art.gallery

تیر

گالری ایوان


به یاد عباس کیارستمی

تک درخت

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 15 تیر 1397

شهریور

گالری ایوان


سیاوش حاتم

سینکرونیسیتی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 شهریور 1397

پایان : 9 شهریور 1397

گالری ایوان

کنسل شد.


تهمینه میلانی

فیلم هایی که نساختم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 شهریور 1397

پایان : 23 شهریور 1397