گالری ایده | پیش نگاه

گالری ایده

گالری ایده

کریمخان، خردمند شمالی، کوچه هجدهم، شماره 2 | تلفن : 88303759 - 88823387

ساعات بازدید : 16 تا 20

دی ماه

گالری ایده

هنربان: عباس کتابی


لاله زار، چهارراه کنت

نمایشگاه تاریخی و پژوهشیِ
عکاسی، نقاشی و اسناد

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 10 دی 1398

گالری ایده


علی ندایی، خسرو خسروی، مریم مقدم، مسعود کشمیری، علیرضا آدم بکان، طاهره صمدی، کاویان هازلی، حدیث علیپور

آثار نقاشی فیگوراتیو

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 24 دی 1398

گالری ایده


لعیا صادقی

سرسپردگان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 دی 1398

پایان : 1 بهمن 1398

بهمن ماه

گالری ایده


مروری بر آثار و بزرگداشت زنده یاد عنایت الله روغنچی در نقاشی قهوه خانه

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 8 بهمن 1398

گالری ایده


حدیث علیپور، مریم ناظری، محبوبه مغربی

یک گام در طبیعت

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 18 بهمن 1398

پایان : 22 بهمن 1398

گالری ایده


مریم مقدم، علیرضا بیداری، روزبه دبیری

سه نگاه

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1398

پایان : 29 بهمن 1398