رویداد های پاییز گالری ایده 1398 | پیش نگاه

گالری ایده

گالری ایده

کریمخان | خردمند شمالی | کوچه هجدهم | شماره 26 | تلفن : 88822387

ساعات بازدید : 16 تا 20

آبان

گالری ایده


علی ندایی، نیلوفرقادری نژاد، ناصر عزیزی، مهدی احمدی، جمشید حقیقت شناس، کیومرث هارپا، مهدی ضیاالدینی، پرویز حیدرزاده و داوود مظفری

مروری بر آثار نقاشی نوگرایان فیگوراتیو ایران

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 16 آبان 1398

گالری ایده


ملیحه سیمی

هاژی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 آبان 1398

پایان : 22 آبان 1398

آذر

گالری ایده


هادی ضیالدینی، مهدی ضیاالدینی، داوود مظفری، پرویز حیدرزاده، مهدی احمدی، امیر علی مومن و داریوش فرد دهکردی

آثار نقاشی فیگوراتیو

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 12 آذر 1398

گالری ایده


ابراهیم اکبری گرز

درخت دیوانه

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 19 آذر 139

گالری ایده


آریو فرضی، هدی هاشمی، مینو دروی شزاده، مسعوده هاشمی، مریم طهماسبی، فرزانه جدلی، فاطمه محمدی پناه، سهیلا اله قلی، ساناز فیضی زاده، زری شیش هبر، راحیل سراج و پرستو پوربزرگ

نگاه شخصی

نمایشگاه گروهی نقاشی آتلیه آریو فرضی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 26 آذر 1398

گالری ایده


فائزه قجاوند

سکوت

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 29 آذر 1398

پایان : 3 دی 1398