گالری اِو | پیش نگاه

گالری اِو

گالری اِو

بلوار آفریقا، پایین تر از پل همت، نبش کوچه پالیزوانی، پلاک 36 | تلفن : 88660344

ساعات بازدید : 16 تا 20 | روزهای جمعه : 16 تا 21

گالری روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. www.ev-artgallery.com

آبان ماه

گالری اِو


پروژه بدون مرکز شماره سه_اصفهان

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی

گشایش : 9 آبان 1399

پایان : 19 آبان 1399

گالری اِو


پروژه بدون مرکز شماره چهار_شیراز

نمایشگاه گروهی طراحی و چاپ دستی

گشایش : 23 آبان 1399

پایان : 3 آذر 1399