گالری اُ | پیش نگاه

گالری اُ

گالری اُ

خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک 18 | تلفن : 88324828

ساعات بازدید : دوشنبه تا پنجشنبه: 12 تا 20 / جمعه: 16 تا 20

گالری روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است www.ogallery.net

مهر ماه

گالری اُ


سارا نظری

شام تاریک

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 مهر 1399

پایان : 15 مهر 1399

گالری اُ


سوگل احدی

داخلی. روز/شب

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 مهر 1399

پایان : 15 مهر 1399

گالری اُ


امین معظمی

خیابانهای تهران

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 مهر 1399

پایان : 5 آبان 1399

گالری اُ


علی گنجوی

نا-پیدا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 مهر 1399

پایان : 5 آبان 1399

آبان ماه

گالری اُ


وحید دانائی فر

تله آفساید

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 9 آبان 1399

پایان : 19 آبان 1399

گالری اُ


مهدی چیت سازها

کوچه ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 آبان 1399

پایان : 19 آبان 1399

گالری اُ

کیوریتور: مریم مجد


اشکان صانعی

تماس در دوردست

نمایشگاه انفرادی کلاژ و طراحی

گشایش : 23 آبان 1399

پایان : 10آذر 1399