رویداد های پاییز گالری اُ 1398 | پیش نگاه

گالری اُ

گالری اُ

خیابان سنایی | خیابان شاهین(خدری) | پلاک 18 | طبقه ی اول | تلفن : 88324828

ساعات بازدید : دوشنبه تا پنجشنبه : 12 تا 20 | جمعه ها 16 تا 21

گالری روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. | www.ogallery.net

مهر

گالری اُ


بهرو باقری

حسی از یک فضا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 16 مهر 1398

گالری اُ


علیرضا چلیپا

بی‌زادگاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 30 مهر 1398

آبان

گالری اُ


علی نصیر

طراحی‌ها و نقاشی‌ها 1396-1398

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 آبان 1398

پایان : 21 آبان 1398

گالری اُ


محبوبه کرملی

زنگ تفریح

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 5 آذر 1398

آذر

گالری اُ


امیر کریمی

سرخوشی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 19 آذر 1398

گالری اُ


گل آرا جهانیان

قطعه هایی عمیقاً انسانی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 3 دی 1398