رویداد های پاییز گالری اُ 1398 | پیش نگاه

گالری اُ

گالری اُ

خیابان سنایی | خیابان شاهین(خدری) | پلاک 18 | طبقه ی اول | تلفن : 88324828

ساعات بازدید : دوشنبه تا پنجشنبه : 12 تا 20 | جمعه ها 16 تا 21

گالری روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. | www.ogallery.net

مهر

گالری اُ


بهرو باقری

حسی از یک فضا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 16 مهر 1398

گالری اُ


علیرضا چلیپا

بی‌زادگاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 30 مهر 1398