رویداد های تابستان گالری اُ 1397 | پیش نگاه

گالری اُ

گالری اُ

خیابان سنایی | خیابان شاهین(خدری) | پلاک 18 | طبقه ی اول | تلفن : 88324828

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه 12 تا 8 شب

جمعه ها 4 تا 9 شب گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.ogallery.net

تیر

گالری اُ


هوفر حقیقی

جغرافیای انقضا

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 8 تیر 1397

پایان : 20 تیر 1397

گالری اُ


محمدرضا میرزایی

عکس های جدید

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 22 تیر 1397

پایان : 9 مرداد 1397

شهریور

گالری اُ


حامد سوداچی

نقطه ی کور

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 26 مرداد 1397

پایان : 7 شهریور 1397

گالری اُ


مسعود حاج جعفری زاده

نزدیک شدن

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 9 شهریور 1397

پایان : 21 شهریور 1397

گالری اُ


امیرحسین بی پروا

هندسه ی کُل

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 23 شهریور 1397

پایان : 4 مهر 1397