گالری الهی | پیش نگاه

گالری الهی

گالری الهی

رشت، خیابان گلسار، بلوارگیلان، خیابان 188 ، پلاک 8 | تلفن : 33771577 [13]98+

ساعات بازدید : 16 تا 21

www.elahiartgallery.com

دی ماه

گالری الهی


مازیار عمادزاده

بوم و بام

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 دی 98

پایان : 12 دی 1398

گالری الهی


عیسا چولاندیم

مشق آبان 98

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 دی 98

پایان : 26 دی 1398

بهمن ماه

گالری الهی


اسماعیل رضایی

این نیز بگذرد

نمایشگاه نقاشی خط

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 17 بهمن 1398

اسفندماه

گالری الهی

کیوریتور: الهه ابراهیم پور


الهه ابراهیم پور، سارا میر جعفری، مازیار محمد نژاد، زری شجاعی، فرزانه حدادی زاده، زینب فتحی، راحبه کشاورز، آذین خرسند

بی جان ها

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 2 اسفند 1398

پایان : 8 اسفند 1398