رویداد های پاییز گالری الهی 1398 | پیش نگاه

گالری الهی

گالری الهی

رشت | خیابان گلسار | بلوارگیلان | خیابان 188 | پلاک 8 | تلفن : 33771577-013

ساعات بازدید : 16 تا 21

www.elahiartgallery.com

آبان

گالری الهی


آیدین آغداشلو، تارا آزرم، مریم آئین، احمدرضا احمدی، درسا اسدی، سمیرا اسکندرفر، فریبا افلاطون، پروانه اعتمادی، کوروش انگالی، افشین باقری، الناز بندگی، مرتضی پورحسینی، مرجان ثابتی، محسن جمالی نیک، عیسا چولاندیم، رضا حسینی، محمود خان، هما خسروی، لیلی درخشانی، ندا درزی، عباس شهسوار، کوروش شیشه گران، محمد هادی فدوی، بهناز قاسمی، آزاده مدنی، سمانه مطلبی، مهتا معینی، معصومه میر حسینی و قاسم لطفی

دو از هزاران

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 23 آبان 1398

گالری الهی


فرید شمس یوسفی

مسیر سیاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 30 آبان 1398

آذر

گالری الهی


افشین سیگما

دو سال سفر، دو سال عکاسی

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 4 آذر 1398

گالری الهی


معراج پوریوسفی

واگشت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 1 آذر 1398

گالری الهی


یوسف پوروقار

سیمرغ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 28 آذر 1398