گالری الهه | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا، انتهای خیابان گلفام، بن بست امینی، پلاک 3 | تلفن : 26202611

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری چهارشنبه ها و تعطیلات رسمی غیر از جمعه تعطیل است. www.elahe.net | Instagram: elahegallery

دی ماه

گالری الهه


مشکات مشکاتیان

داخل گیومه

نمایشگاه انفرادی حجم
و مولتی مدیا

گشایش : 6 دی 98

پایان : 16 دی 98

بهمن ماه

گالری الهه


علی نعمتی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 18 بهمن 98

پایان : 28 بهمن 98