رویداد های پاییز گالری الهه 1398 | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری چهارشنبه ها و تعطیلات رسمی غیر از جمعه تعطیل است | Instagram : Elahegallery | www.elahe.net

مهر

گالری الهه


الهه کشاورز

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 15 مهر 1398

گالری الهه


آرش اکبری سنه

تهران دیدن

نمایشگاه انفرادی عکاسی و ویدیوآرت

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 2 آبان 1398

آبان

گالری الهه


مهدی طوایی حمیدی

طبع

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 20 آبان 1398

گالری الهه


المیرا سلامت

بی جا مانده

نمایشگاه انفرادی حجم و چیدمان

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 4 آذر 1398

آذر

گالری الهه


گلی توکلی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی حجم

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 18 آذر 1398

گالری الهه


مشکات مشکاتیان

داخل گیومه

نمایشگاه انفرادی حجم
و مولتی مدیا

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 2 دی 1398