رویداد های بهار گالری الهه 1398 | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری چهارشنبه ها و تعطیلات رسمی غیر از جمعه تعطیل است | Instagram : Elahegallery | www.elahe.net

اردیبهشت

گالری الهه


هروس بندری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 16 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری الهه


میلاد سالاری، آناهیتا ذابحی، مهدی حمیدی، همایون حیاتی، یاسمن ثروتیان و آمنه رمضانی

منظر

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 3 تیر 1398