گالری افرند | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خ19(جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه : 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.afrandgallery.com

اردیبهشت

گالری افرند


محسن احتشامی

وقایع اتفاقیه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 28 اردیبهشت 1397

خرداد

گالری افرند


حسن قائمی

در سایه

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 4 خرداد 1397

پایان : 18 خرداد 1397