افرند | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خیابان 19 (جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها : 4 تا 9. گالری شنبه ها تعطیل است | www.afrandgallery.com

دی

گالری افرند


محسن حسینمردی

درون گاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 21 دی 1395

بهمن

گالری افرند


هوشنگ هاتفی

پلاک 47

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 22 بهمن 1395

اسفند

گالری افرند


95+

نمایشگاه گروهی نقاشی،عکس ، حجم

گشایش : 13 اسفند 1395

پایان : 20 اسفند 1395