افرند | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خیابان 19 (جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها : 4 تا 9. گالری شنبه ها تعطیل است | www.afrandgallery.com

مهر

گالری افرند


عباس بابایی

تن ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 شهریور 1395

پایان : 2 مهر 1395

گالری افرند


ایرج انواری و ....

با استاد

نمایشگاه گروهی نقاشی، طراحی ، حجم ، نقاشیخط و عکس

گشایش : 23 شهریور 1395

پایان : 30 مهر 1395

آبان

گالری افرند

گرداننده : امید شلمانی


نادر مشایخی ، مهدی بهبودی، اشا صدر، سهراب جلایی، مهدی حسامی، محمدجواد سروش، رامین اعتمادی بزرگ، آرتیست تاک

وضعیت جنگی

نمایشگاه گروهی رویداد شنیداری

گشایش : 7 آبان 1395

پایان : 14 آبان 1395

آذر

گالری افرند


آرمان استپانیان

آرامستان

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 12 آذر 1395

پایان : 26 آذر 1395