افرند | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خیابان 19 (جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها : 4 تا 9. گالری شنبه ها تعطیل است | www.afrandgallery.com

آذر

گالری افرند


فرهاد ایزدخواه

دورتر از اطراف

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 آذر 1392

پایان : 8 آذر 1392

گالری افرند


مرضیه قره داغی

هَزار

چیدمان و اجرا

گشایش : 22 آذر 1392

پایان : 29 آذر 1392